• HITNA
  • 015/557-302
  • PON. - NED. 00 - 24

JAVNE NABAVKE

DOKUMENTI

GALERIJA

KALENDAR ZDRAVLJA

JAVNE NABAVKE - 2016 GODINA


JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Datum: 28.11.2016.
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke: Dobra - lekovi sa D Liste lekova.
Javni poziv---------------------------------------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Konkursna dokumentacija-----------------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Zahtev za dodatnim informacijama-----------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama------------------Preuzmite DOKUMENT.
Konkursna dokumentacija IZMENA----------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Obaveštenje o produženju roka----------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Odluka o dodeli ugovora--------------------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Obaveštenje o zaključenju ugovora - ATROPINE----------------Preuzmite DOKUMENT.
Obaveštenje o zaključenju ugovora - AMINOFILIN--------------Preuzmite DOKUMENT.
_________________________________________________________________

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Datum: 28.11.2016.
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke: Nabavka stomatološkog potrošnog materijala za 2017. godinu.
Javni poziv---------------------------------------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Konkursna dokumentacija-----------------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Konkursna dokumentacija IZMENA----------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Obaveštenje o produženju roka----------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Odluka o dodeli ugovora--------------------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Odluka o obustavi postupka za partije 42 i 47--------------------Preuzmite DOKUMENT.
Izmena Odluke o dodeli ugovora---------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Obaveštenje o zaključenju ugovora - NEOYUDENT------------Preuzmite DOKUMENT.
Obaveštenje o zaključenju ugovora - VETMETAL----------------Preuzmite DOKUMENT.
Ugovor o nabavci stomatološkog potrošnog materijala--------Preuzmite DOKUMENT.
_________________________________________________________________

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Datum: 23.11.2016.
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke: Dobra - medicinski potrošni materijal za 2017. godinu.
Javni poziv---------------------------------------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Konkursna dokumentacija-----------------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1---------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2---------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Konkursna dokumentacija IZMENA----------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Obaveštenje o produženju roka----------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3---------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4---------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Konkursna dokumentacija IZMENA 2-------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Obaveštenje o produženju roka----------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Odluka o dodeli ugovora--------------------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Obaveštenje o zaključenju ugovora - REAGENSI---------------Preuzmite DOKUMENT.
Obaveštenje o zaključenju ugovora - RENTGEN----------------Preuzmite DOKUMENT.
Obaveštenje o zaključenju ugovora - SANITETSKI MAT.-----Preuzmite DOKUMENT.
_________________________________________________________________

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Datum: 19.08.2016.
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke: Usluge grejanja za sezonu 2016/2017.
Javni poziv---------------------------------------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Konkursna dokumentacija-----------------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Odluka o dodeli ugovora--------------------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
Obaveštenje-------------------------------------------------------------------Preuzmite DOKUMENT.
_________________________________________________________________

ARHIVA - JAVNE NABAVKE - 2016 GODINA

ARHIVA - JAVNE NABAVKE - 2017 GODINA

ARHIVA - JAVNE NABAVKE - 2018 GODINA