• HITNA
  • 015/557-302
  • PON. - NED. 00 - 24

JAVNE NABAVKE

DOKUMENTI

GALERIJA

KALENDAR ZDRAVLJA

SLUŽBA OPŠTE MEDICINE

     Služba opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći i kućnim lečenjem prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, zdravstvenu kulturu i higijenske prilike. Svoju delatnost usmerava na praćenje i očuvanje zdravlja, istraživanje i otkrivanje uzroka oboljenja, iznalaženje načina njihovog sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja, efikasnog i kvalitetnog lečenja, sprečavanja invalidnosti i prevenciju zdravlja stanovništva. U okviru Službe opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći i kućnim lečenjem sprovodi se permanentna zdravstvena zaštita obolelih i povređenih sa poremećenim ili ugroženim vitalnim funkcijama, na mestu nastanka povrede ili oboljenja, u toku sanitetskog transporta i prijema u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. U okviru Polivalentne patronaže sprovode se mere zdravstvenog vaspitanja na formiranju ponašanja u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja, istražuju i otkrivaju uzroci pojava i širenja oboljenja i preduzimaju aktivnosti na prevenciji zdravlja stanovništva.
Telefon: 015/557-302Izabrani lekari službe opšte medicine


Dr Mira Belenzada, dr medicine
Dr Ljudmila Milijančević, dr medicine
Dr Nenad Mandić, dr medicine
Dr Veroljub Đuranović, dr medicine
Dr Jelena Jović, dr specijalista opte medicine
Dr Tomislav Stojanović, dr specijalista medicine rada
Dr Ana Gligorić, dr medicine
Dr Milica Pajić, dr medicine
Dr Nemanja Lukić, dr medicine
Dr Emilija Lazarević,dr specijalista opte medicine

SLUŽBA ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE I DRUGE POSLOVE

     Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove organizuje svoj rad kroz odseke:
     • Direktorat
     • Odsek za pravno-kadrovske i ekonomsko-finansijske poslove
     • Odsek za tehničke poslove, sanitarni nadzor i sanitetski prevoz.
Direktorat čine zaposleni koji organizuju proces rada Doma zdravlja (direktor, pomoćnik direktora, glavna sestra DZ i drugi stručni saradnici). U okviru Službe obavljaju se: pravno-kadrovski, knjigovodstveni i finansijski poslovi, poslovi odbrane, bezbednosti i protiv-požarne zaštite, održavanje informacionog sistema, održavanje objekata, opreme i transporta, održavanje higijene objekata i kruga oko objekata kao i prilaznih puteva.
Telefon: 015/556-215, 015/556-242

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I ŽENA

     Služba za zdravstvenu zaštitu dece i žena sprovodi zdravstvenu zaštitu putem odseka:
     • Odsek za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece
U Odseku za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece sprovodi se permanentna zdravstvena zaštita dece predškolskog i školskog uzrasta, kao i omladine, prati i proučava njihovo zdravstveno stanje, sprečavaju i suzbijaju oboljenja kao i širenja zaraznih bolesti, istražuju uzroci i žarišta oboljenja, sprovode se sistematski pregledi, obavezne vakcinacije i revakcinacije, vrši zdravstveno-vaspitni rad, otkrivaju faktori rizika, obavljaju se konsultativni pregledi i sprovodi se blagovremeno, efikasno i kvalitetno lečenje.
     • Odsek za zdravstvenu zaštitu žena
U Odseku za zdravstvenu zaštitu žena sprovodi se permanentna zdravstvena zaštita žena generativnog i postgenerativnog doba kao i školske dece i omladine u okviru juvenalne ginekologije. Obavljaju se ginekološki pregledi u cilju ranog otkrivanja malignih i drugih ginekoloških oboljenja, predbračno i bračno savetovanje, aktivno propagiranje kontracepcije, zdravstveno prosvećivanje na planiranju porodice, vrši priprema trudnice za porođaj i postnatalnu zaštitu i sprovodi ostala dijagnostika i lečenje.
Telefon: 015/556-396
Izabrani lekari službe za ZZ dece i žena


Dr Branka Lolić, dr specijalista pedijatrije
Dr Mirjana Đurić Makević, dr specijalista pedijatrije
Dr Vesna Popović, dr specijalista ginekologije

SLUŽBA ZA DIJAGNOSTIKU I SPECIJALISTIČKE KONSULTACIJE

     Služba za dijagnostiku i specijalističke konsultacije sprovodi zdravstvenu zaštitu putem odseka:
     • Odsek za laboratorijsku dijagnostiku
Zaposleni u Odseku za laboratorijsku dijsgnostiku bave se uzimanjem i prikupljanjem materijala radi laboratorijskih analiza ili distribucije u druge odgovarajuće laboratorije u cilju laboratorijsko-dijagnostičkih pregleda, a po uputima lekara.
     • Odsek za radiološku dijagnostiku i pneumoftiziologiju
Zaposleni u Odseku za radiološku dijagnostiku i pneumoftiziologiju bave se rentgenskim snimanjem i skopiranjem svih organa i tkiva po uputstvima lekara, izradom snimaka i njihovim čitanjem i prosleđivanjem lekaru specijalisti-radiologu.

SLUŽBA STOMATOLOGIJE

     Služba stomatologije sprovodi zdravstvenu zaštitu kroz dva odseka:
     • Odsek za odrasle
     • Odsek za dečiju i preventivnu stomatologiju
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu prati i proučava zdravstveno stanje celokupnog stanovništva u pogledu oboljenja usta i zuba, sprečava i suzbija oboljenja usta i zuba, organizuje i sprovodi zdravstveno vaspitanje, istražuje uzroke i žarišta oboljenja, sprovodi rano otkrivanje oboljenja i vrši lečenje obolelih, sprovodi sistematske preglede radi otkrivanja ranih faza oboljenja usta i zuba i vrši kompletno protetsko zbrinjavanje.Izabrani lekari službe stomatologije


Dr Slavka Dokić, dr specijalista opšte stomatologije
Dr Dragana Lazić, dr stomatologije

RUKOVODSTVO DOMA ZDRAVLJA

V.D. Direktor DZ: dr Verica Sofranić, doktor stomatologije
Pomoćnik Direktora: dr Vesna Popović, doktor med. spec. ginekologije
Glavna sestra DZ: Vesna Ilić, strukovna medicinska sestra
Načelnik službe opšte medicine: dr Nenad Mandić
Načelnik službe za ZZ dece, žena i lab. dij.:dr Mirjana Makević Đurić, doktor med. spec. pedijatrije
Glavna sestra službe opšte medicine: Verka Popović, medicinska sestra tehničar
Šef odseka za sanitetski prevoz: Jasmina Milošević, struk. sanitarno ekološki inžinjer specijalista
Šef odseka za pravno kadrovske i ekonomsko finansijske poslove: Jelena Gajić, dipl. pravnik
Poslovođa transporta: Živadin Ilić, vozač saniteta

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Ime: Jelena Gajić
Kontakat: 015/556-215
Email: domzdravljakoceljeva@gmail.com