• HITNA
  • 015/557-302
  • PON. - NED. 00 - 24

JAVNE NABAVKE

DOKUMENTI

GALERIJA

KALENDAR ZDRAVLJA

SLUŽBA OPŠTE MEDICINE

     Služba opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći i kućnim lečenjem prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, zdravstvenu kulturu i higijenske prilike. Svoju delatnost usmerava na praćenje i očuvanje zdravlja, istraživanje i otkrivanje uzroka oboljenja, iznalaženje načina njihovog sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja, efikasnog i kvalitetnog lečenja, sprečavanja invalidnosti i prevenciju zdravlja stanovništva. U okviru Službe opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći i kućnim lečenjem sprovodi se permanentna zdravstvena zaštita obolelih i povređenih sa poremećenim ili ugroženim vitalnim funkcijama, na mestu nastanka povrede ili oboljenja, u toku sanitetskog transporta i prijema u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. U okviru Polivalentne patronaže sprovode se mere zdravstvenog vaspitanja na formiranju ponašanja u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja, istražuju i otkrivaju uzroci pojava i širenja oboljenja i preduzimaju aktivnosti na prevenciji zdravlja stanovništva.
Telefon: 015/557-302

SLUŽBA ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE I DRUGE POSLOVE

     Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove organizuje svoj rad kroz odseke:
     • Direktorat
     • Odsek za pravno-kadrovske i ekonomsko-finansijske poslove
     • Odsek za tehničke poslove, sanitarni nadzor i sanitetski prevoz.
Direktorat čine zaposleni koji organizuju proces rada Doma zdravlja (direktor, pomoćnik direktora, glavna sestra DZ i drugi stručni saradnici). U okviru Službe obavljaju se: pravno-kadrovski, knjigovodstveni i finansijski poslovi, poslovi odbrane, bezbednosti i protiv-požarne zaštite, održavanje informacionog sistema, održavanje objekata, opreme i transporta, održavanje higijene objekata i kruga oko objekata kao i prilaznih puteva.
Telefon: 015/556-215, 015/556-242

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I ŽENA

     Služba za zdravstvenu zaštitu dece i žena sprovodi zdravstvenu zaštitu putem odseka:
     • Odsek za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece
U Odseku za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece sprovodi se permanentna zdravstvena zaštita dece predškolskog i školskog uzrasta, kao i omladine, prati i proučava njihovo zdravstveno stanje, sprečavaju i suzbijaju oboljenja kao i širenja zaraznih bolesti, istražuju uzroci i žarišta oboljenja, sprovode se sistematski pregledi, obavezne vakcinacije i revakcinacije, vrši zdravstveno-vaspitni rad, otkrivaju faktori rizika, obavljaju se konsultativni pregledi i sprovodi se blagovremeno, efikasno i kvalitetno lečenje.
     • Odsek za zdravstvenu zaštitu žena
U Odseku za zdravstvenu zaštitu žena sprovodi se permanentna zdravstvena zaštita žena generativnog i postgenerativnog doba kao i školske dece i omladine u okviru juvenalne ginekologije. Obavljaju se ginekološki pregledi u cilju ranog otkrivanja malignih i drugih ginekoloških oboljenja, predbračno i bračno savetovanje, aktivno propagiranje kontracepcije, zdravstveno prosvećivanje na planiranju porodice, vrši priprema trudnice za porođaj i postnatalnu zaštitu i sprovodi ostala dijagnostika i lečenje.
Telefon: 015/556-396

SLUŽBA ZA DIJAGNOSTIKU I SPECIJALISTIČKE KONSULTACIJE

     Služba za dijagnostiku i specijalističke konsultacije sprovodi zdravstvenu zaštitu putem odseka:
     • Odsek za laboratorijsku dijagnostiku
Zaposleni u Odseku za laboratorijsku dijsgnostiku bave se uzimanjem i prikupljanjem materijala radi laboratorijskih analiza ili distribucije u druge odgovarajuće laboratorije u cilju laboratorijsko-dijagnostičkih pregleda, a po uputima lekara.
     • Odsek za radiološku dijagnostiku i pneumoftiziologiju
Zaposleni u Odseku za radiološku dijagnostiku i pneumoftiziologiju bave se rentgenskim snimanjem i skopiranjem svih organa i tkiva po uputstvima lekara, izradom snimaka i njihovim čitanjem i prosleđivanjem lekaru specijalisti-radiologu.

SLUŽBA STOMATOLOGIJE

     Služba stomatologije sprovodi zdravstvenu zaštitu kroz dva odseka:
     • Odsek za odrasle
     • Odsek za dečiju i preventivnu stomatologiju
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu prati i proučava zdravstveno stanje celokupnog stanovništva u pogledu oboljenja usta i zuba, sprečava i suzbija oboljenja usta i zuba, organizuje i sprovodi zdravstveno vaspitanje, istražuje uzroke i žarišta oboljenja, sprovodi rano otkrivanje oboljenja i vrši lečenje obolelih, sprovodi sistematske preglede radi otkrivanja ranih faza oboljenja usta i zuba i vrši kompletno protetsko zbrinjavanje.