• HITNA
  • 015/557-302
  • PON. - NED. 00 - 24

JAVNE NABAVKE

DOKUMENTI

GALERIJA

KALENDAR ZDRAVLJA

O NAMA

Izgradnja novog objekta Doma zdravlja Koceljeva, u kome se i danas pruža zdravstvena zaštita, započeta je 1974. godine, a sa radom u novom objektu se započelo 1978. godine. Doktorka Darinka Lukić, po kojoj je Dom zdravlja dobio ime, je prva žena lekar sa ovog područja i narodni heroj iz II Svetskog rata. Dom zdravlja u Koceljevi samostalno obavlja zdravstvenu delatnost počev od 01.01.2007. godine, nakon izdvajanja iz sastava Zdravstvenog centra "Dr Laza Lazarević" Šabac. Osnivač Doma zdravlja je Opština Koceljeva. Rešenjem Trgovinskog suda u Valjevu od 08.02.2007. godine izvršen je upis Doma zdravlja u sudski registar.

Dom zdravlja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou predviđenu Zakonom o zdravstvenoj zaštiti na području opštine Koceljeva. U obavljanju zdravstvene delatnosti Dom zdravlja pruža preventivne, dijagnostičke i terapijske usluge za sve kategorije stanovništva u okviru službi hitne medicinske pomoći, opšte medicine, zdravstvene zaštite dece i žena, polivalentne patronaže i zdravstvene nege, radiološke dijagnostike, laboratorijske dijagnostike, stomatologije i sanitetskog prevoza. U cilju racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja delatnosti i obezbeđenja zdravstvene zaštite građanima opštine Koceljeva u Domu zdravlja se obrazuju organizacione jedinice koje obuhvataju srodne delatnosti i to:

- Služba opšte medicine (zdravstvena zaštita odraslih lica, hitna medicinska pomoć, polivalentna patronaža,   zdravstvena nega i kućno lečenje.)
- Služba za zdravstvenu zaštitu dece i žena
- Služba stomatologije (opšta stomatologija, dečija i preventivna stomatologija)
- Služba za dijagnostiku i specijalističke konsultacije (radiološka i laboratorijska dijagnostika)
- Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove.

Zdravstvena delatnost iz oblasti opšte medicine se obavlja i u Zdravstvenim ambulantama u Draginju i Donjem Crniljevu.

U Domu zdravlja Koceljeva zaposleno je 67 radnika na neodređeno vreme. Od tog broja, Dom zdravlja zapošljava 14 lekara, 2 stomatologa, 33 medicinskih tehničara i 18 nemedicinskih radnika. Najveći deo zaposlenih radi u Koceljevi (59 radnika), a u zdravstvenim ambulantama u Draginju i Donjem Crniljevu radi po jedan lekar, dve medicinske sestre i spremačica.
Prema popisu iz 2011. godine u opštini Koceljeva živi 13.129 stanovnika. To je i približan broj osiguranika koji se leči u Domu zdravlja u Koceljevi i ambulantama Draginju i Donjem Crniljevu.